دوره های آموزشی

۱۳۹۴-۰۹-۰۷

دوره توانبخشی شناختی حافظه و اختلالات یادگیری

فرهیخته گرامی: از سری دوره های رویکردهای نوین علوم شناختی، دوره  توانبخشی شناختی حافظه و اختلالات یادگیری ،با تدریس استاد محترم جناب آقای دکتر وحید نجاتی(فوق […]
۱۳۹۴-۰۸-۳۰

دوره دوروزه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی

فرهیخته گرامی: از سری دوره های تخصصی رویکردهای نوین علوم شناختی ، دوره تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی با همکاری موسسه نواندیشان […]
۱۳۹۴-۰۸-۱۶

مدرسه زمستانی توانبخشی شناختی برای اولین بار در ایران به مدت ۸۰ ساعت

از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، برای اولین بار در ایران مدرسه ۸۰ ساعتی توانبخشی شناختی با همکاری موسسه نو اندیشان آویژه و دانشگاه […]
۱۳۹۴-۰۸-۱۱

دوره آزمون های تشخیصی هوش و شخصیت

فرهیخته گرامی: از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، دوره آزمون های تشخیصی (نسخه نوین هوش آزمای تهران استنفورد بینه، نسخه چهارم و تکمیلی مقیاسهای […]