دوره های آموزشی

۱۳۹۵-۰۷-۲۵

نخستین کارگاه تخصصی درک تجربی در روابط درمانی برگزار می شود.

کارگاه تخصصی درک تجربی در رابطۀ درمانی دکتر فرشته میرهاشمی بنیانگذار نظریۀ یکپارچه نگر رفتار و رشد-متد بنیان ویژه روانپزشکان، روانشناسان، رواندرمانگران، مشاوران، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پرستاران، […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۰

کارگاه آموزشی بازی درمانی(تربیت بازی درمانگر) برگزار میگردد.

فرهیخته گرامی: به گزارش بخش آموزش مؤسسه نواندیشان آویژه: از سری دوره های تخصصی موسسه نواندیشان آویژه، دوره  آموزشی بازی درمانی(تربیت بازی درمانگر)، با همکاری دانشکده […]
۱۳۹۵-۰۶-۲۹

مرحله مقدماتی دوره فراگیر تربیت مشاور و درمانگر جنسی برگزار شد.

به گزارش بخش آموزش مؤسسه نواندیشان اویژه: مرحله مقدماتی (گرور دوم) تربیت مشاور و درمانگر جنسی برگزار شد. به گزارش بخش آموزش موسسه نواندیشان آویژه ،درشروع […]
۱۳۹۵-۰۶-۲۷

کارگاه آزمون هوش وکسلر برگزار شد.

به گزارش بخش آموزش مؤسسه نواندیشان آویژه: کارگاه آزمون هوش (وکسلر) با حضور جمعی از متخصصین حیطه های سلامت با رشته های ، روانشناسی ، گفتار […]