نرم افزار ها

۱۳۹۵-۰۲-۰۸

آزمون IVA+PLUS، IVA+AE وIVA-2 برای سنجش اختلال ADHD و انواع دقت وتمرکز

آزمون IVA+PLUS، IVA+AE و IVA-2:   این مجموعه ابزارها برای سنجش اختلال ADHD و انواع دقت وتمرکز طراحی شده اند. این آزمون حدودا ۲۰ دقیقه طول […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۸

مجموعه سنجش و ارزیابی CANTab شامل تمام آزمون های استاندارد روانشناختی دانشگاه کمبریج مورد استفاده ی پژوهشی و بالینی

 مجموعه CANTab:     دانشگاه کمبریج با ارائه مجموعه ارزیابی بی نظیر CANTab ابزاری بسیار معتبر برای ارزیابی کارکردهای شناختی و البته استفاده های پژوهشی ارائه […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۸

مجموعه سنجش و ارزیابی وینا دارای آزمون های متعدد برای برسی مولفه هایی از قبیل توجه و تمرکز، یادگیری ، حافظه ، هوش ، توانایی سازگاری و انطباق انگیزش ، عملکرد تحصیلی ، کارآمدی ، توانایی تحمل ناکامی

مجموعه وینا : مجموعه وینا با بیش از ۱۲۰ آزمون (عمدتا برای ارزیابی کارکردهای شناختی) که توسط این شرکت طی چند سال اخیر عرضه شده است […]