همایش ها

۱۳۹۴-۰۵-۰۵

فراخوان مقاله چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از نیمه مرداد ماه ۱۳۹۴

فراخوان مقاله چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از نیمه مرداد ماه سال جاری آغاز شد. این کنگره توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه […]
۱۳۹۴-۰۲-۰۸

سمپوزیوم بازتوانی عصبی شناختی

سمپوزیوم بازتوانی عصبی شناختی در آسیب های مغزی – سخنرانان : پرفسور باربارا ویلسون – دکتر جیل وینگاردنر سمپوزیوم بازتوانی عصبی شناختی در آسیب های مغزی […]
۱۳۹۴-۰۲-۰۷

ششمین همایش بین المللی علوم شناختی

ششمین همایش بین المللی علوم شناختی هفتم تا نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار میگردد.