دکتر حجت الله حقگو (دکتری تخصصی علوم اعصاب)

دکترنادرعلیرضالو(دکتری تخصصی علوم شناختی)
2015-07-07
دکتر مصطفی زارعان(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)
2015-08-01

دکتر حجت الله حقگو (دکتری تخصصی علوم اعصاب)

دبیر علمی دوره های آموزشی نوین علوم شناختی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

رزومه دکتر حقگو

کانال تلگرام نواندیشان آویژه