دکتر سید علی صمدی(دکتری ناتوانی های رشدی و هوشی)

دکتر عباس علی آقایی شفیع آبادی(دکتری علوم اعصاب)
2016-02-06
(دکتر فرشته میرهاشمی (دکتری روان‌شناسی
2016-10-16

دکتر سید علی صمدی(دکتری ناتوانی های رشدی و هوشی)

دکتری ناتوانی های رشدی و هوشی

عضو دپارتمان تحقیقات پرستاری دانشگاه آلستر در ایرلند شمالی

 

رزومه دکترصمدی

کانال تلگرام نواندیشان آویژه