دکتر محسن برزگر(دکتری مدیریت کاردرمانی)

دکتر مرتضی پیش نمازی( مدرس و پژوهشگر تصویربرداری مغزی)
2016-01-10
دکتر عباس علی آقایی شفیع آبادی(دکتری علوم اعصاب)
2016-02-06

دکتر محسن برزگر(دکتری مدیریت کاردرمانی)

مدیرگروه MBA در علوم شناختی

دکتری مدیریت کاردرمانی

رزومه دکتر برزگر

کانال تلگرام نواندیشان آویژه