دکتر مرتضی پیش نمازی( مدرس و پژوهشگر تصویربرداری مغزی)

دکتر کامبیز کامکاری (دکتری آموزش و پرورش کودکان استثنایی )
2015-11-19
دکتر محسن برزگر(دکتری مدیریت کاردرمانی)
2016-02-06

دکتر مرتضی پیش نمازی( مدرس و پژوهشگر تصویربرداری مغزی)

پزشک و پزوهشگر مرکزتحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی بیمارستان امام خمینی

رزومه دکتر پیش نمازی

کانال تلگرام نواندیشان آویژه