دکتر کامبیز کامکاری (دکتری آموزش و پرورش کودکان استثنایی )

دکتر مصطفی زارعان(دکتری تخصصی روانشناسی بالینی)
2015-08-01
دکتر مرتضی پیش نمازی( مدرس و پژوهشگر تصویربرداری مغزی)
2016-01-10

دکتر کامبیز کامکاری (دکتری آموزش و پرورش کودکان استثنایی )

دکتری تخصصی  آموزش و پرورش کودکان استثنایی

رواسازی، اعتباریابی و استانداردسازی ابزارهای روانشناسی (هوش، خلاقیت، ویژگیهای شخصیتی )

رزومه دکتر کامکاری

کانال تلگرام نواندیشان آویژه