دکترنادرعلیرضالو(دکتری تخصصی علوم شناختی)

دکترمحمدترابی نامی(متخصص علوم اعصاب)
2015-07-06
دکتر حجت الله حقگو (دکتری تخصصی علوم اعصاب)
2015-07-07

دکترنادرعلیرضالو(دکتری تخصصی علوم شناختی)

 موسس و مدیر عامل موسسه نوانداشان آویژه

دبیر اجرایی دوره های آموزشی نوین علوم شناختی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

رزومه دکتر نادر علیرضالو

کانال تلگرام نواندیشان آویژه