سید علی صمدی

۱۳۹۵-۰۸-۰۹

کارگاه تعامل همه جانبه و توانبخشی مهارت های پیش گفتاری در اتیسم برگزار شد.

به گزارش بخش آموزش مؤسسه نواندیشان آویژه: کارگاه تعامل همه جانبه و توانبخشی مهارت های پیش گفتاری در اتیسم  با حضور جمعی از متخصصین حیطه های […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۷

کارگاه تازه های اتیسم از شناخت تا درمان با دکتر سیدعلی صمدی برگزار شد.

به گزارش بخش آموزش موسسه نواندیشان آویژه ,کارگاه تخصصی تازه های اتیسم در تاریخ ۴/۶/۹۴ و ۵/۶/۹۴ در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در […]