” محمد ابراهیم مداحی

۱۳۹۴-۰۹-۱۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان نظام روانشناسی با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بمنظور گسترش همکاری های سازنده علمی – حرفه […]